VILLA DALE

2-PLANSHUS - 3 Sovrum

RITNINGAR & 3D

Villa_Dale.png

Projektförklaring 

Ett hus planerat i tre husvolymer, olika i storlek och form med en lång hall som anknytning mellan husdelarna. Hallen utgör relationen mellan insida och utsida i husets interiöra karaktär. Mellan husvolymerna har glaspartier placerats för utsikt mellan husdelarna för att komma närmre utsidan av huset och uppleva fasaden från insidan. Husets olika volymer frigör öppna ytor och speglar en arkitektonisk relation mellan det interiöra och exteriöra som vi valt att kall Villa Dale.

Villa_Dale.png

HUS RITAD AV 

KLARUM ARKITEKTUR

Boyta 175 m²

Byggarea 127 m2

Pris inkluderar 

nyckelfärdigt ovan grund

Telefon
E-post